Chụp hút khói công nghiệp

Hệ thống chụp hút khói công nghiệp là tổng thể các linh kiện cấu thành một hệ thống lớn có chức năng chính là dùng để hút khói, hút mùi bếp,…